วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553


เนื่องจากทางองค์กรของเรานั้นไม่มีความก้าวหน้าทางธุรกิจ ไม่ได้กำไรตามที่คาดหวังไว้ ข้าพเจ้าจึงจะเสนอการทำธุรกิจโดยใช้ E-Commerce เข้ามาช่วย

โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจัดทำโครงการ
ในด้านโอกาสทางธุรกิจ ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่า ทางองค์กรของเรา ควรนำ E-Commerce มาใช้เพื่อเมช่องทางการขายทางธุกิจ และให้ตัวสินค้าของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนให้ข้าพเจ้าต้องการ ที่จะจัดตั้งทำเว็บไซต์ E-Commerce

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ
ได้จัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้ขึ้นเพื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ
ทั้งนี้จะมีการนำกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนธุรกิจ ในด้านการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพใน การค้าขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางให้มีรายได้จากการขายมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรขององค์กรเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันในธุรกิจ และขยายตลาดสินค้าสู่ต่างประเทศ

Electronic Commerce เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน การค้าขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางให้มีรายได้จากการขายมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ลดข้อจำกัดของ ระยะทางและเวลาเพิ่มความสะดวกสบายต่อลูกค้า การทำ ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การซื้อ ขายสินค้าและบริหาร การโฆษณาสินค้า การโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต ระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันยังสามารถเชื่อมโยงถึงกัน ได้ทั่วโลก เป็นระบบเปิดกว้าง นอกจากนี้ยังสามารถสื่อได้ทั้ง ภาพ เสียง และภาษาหนังสือที่หลากหลายซับซ้อน สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโต้ตอบกันได้ทันที ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ก็คือ ผู้ใช้ในสินค้าหรือบริการแต่ละอย่างสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น ผ่านระบบ เว็บ E-Commerce เริ่ม นำเข้ามาผนวกกับเว็บไซต์ เช่น บริการ "รีวิวสินค้าจากผู้ใช้ (Member Review)" ที่เปิดโอกาสให้ คนทั่วไปสามารถเข้ามาให้ความคิดเห็น คำแนะนำ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ นั้นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทันที รวมถึงการให้คะแนนหรือดาว กับสินค้านั้นๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ มีผลทางตรงกับผู้ที่เข้ามาเลือกซื้อ สินค้าต่างๆ การดำเนินธรุกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถดำเนินการ เลือกสินค้า คำนวนเงิน ตัดสินใจซื้อสินค้า โดย ใช้วงเงินในบัตรเครดิต ได้โดยอัตโนมัติ ผู้ขาย (Business) สามารถนำเสนอสินค้า ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า รับเงินชำระค่าสินค้า ตัดสินค้าจากคลังสินค้า และประสานงานไปยังผู้จัดส่งสินค้า โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการเสร็จสิ้นบน ระบบเครือข่าย Internet ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของ องค์กรเรา

ประโยชน์ที่องค์กรของเราจะได้รับ เมื่อมี E-commerce มาใช้

การสร้างเว็บไซต์ E-Commerce บนอินเตอร์เน็ต เพื่อทำเป็นบูท แสดงสินค้าถาวร ที่ลูกค้าสามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ ดำเนินการค้าขายได้อย่างอิสระทั่วโลก ซึ่งนับเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่ง การทำ E-Commerceเป็นการตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำ เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อธุรกิจกันเลย ไม่ต้องเสียค่าเดินทางในระหว่างการดำเนินการ ง่ายต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยังสามารถประชาสัมพันธ์ในครั้งเดียวแต่ไปได้ทั่วโลก สามารถเข้าถึงลูกค้าที่ใช้บริการ Internet ได้ง่ายมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และ ประหยัดเวลาสำหรับองค์กรของเรากับลูกค้า และ ไม่จำเป็นต้องเปิดร้านขายสินค้า เพียงแค่มีสินค้า และ บริการให้กับลูกค้าเท่านั้น เราก็สามารถ ดำเนินธุรกิจ E-Commerce ได้อย่างสะดวกสบายแล้วเรายังสามารถสร้างเว็บไซต์ ตกแต่ง และออกแบบเว็บ E-Commerce ช่วยในการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจSME นำ E-Commerce มาใช้ เพื่อเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าที่ต้องการจำหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต เพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันในธุรกิจ และขยายตลาดสินค้าสู่ต่างประเทศ จะเป็นสินค้าที่รู้จักของผู้ซื้ออยู่แล้ว หรือสินค้าขายปลีกทั่ว ๆไป ที่ลูกค้าเลือกซื้อได้จากทุกมโลก เพียงแต่คลิกเม้าเท่านั้น สินค้าที่สามารถส่งมอบทางอิเล็คทรอนิกส์ได้ ธุรกิจที่มีบริการขนส่งสินค้าของตนเองอยู่แล้ว สามารส่งสินค้าถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ ตัวอย่างเช่นSME นำ E-Commerce มาใช้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว เช่น จองตั๋วเครื่องบิน จองแพ็คเกจทัวร์ จองโรงแรม โดยผ่านระบบออนไลน์ เป็นการเพิ่มช่องทางจากการจองทางโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มช่องทางให้มีรายได้มากขึ้น


ตัวอย่างของ E-Commerce SMEs ไทยบริษัท นันทิยา แคร์ สโตน จำกัด หรือที่ใช้ชื่อว่า Thaigem (www.thaigem.com) เป็นร้านขายอัญมณีออนไลน์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด
หน้าต่างของเว็บก็เหมือนกับเว็บทั่วๆไป มีรูปเพชรต่างๆมากมายเป็นหน้าเริ่มต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการเข้ามาดูส่วนการใช้งานนั้น จะใช้งานง่ายเพียงแค่ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกก่อน แล้วสามารถ Search หาอัญมณีที่ต้องการจะซื้อ ยังมีข้อมูลรายละเอียดของอัญมณีต่างๆให้ลูกค้าได้ดู เช่น ราคา ขนาด รูปร่าง สี แหล่งวัตถุดิบ และความโปร่งใส ซึ่งจะสะดวกสบายต่อลูกค้าที่เข้ามาดู หรือ จะซื้อมาก

ความคิดเห็น ที่มีต่อ www.thaigem.com เว็บไซต์นี้มีผลกระทบในแง่ดี ได้รับความนิยมจากลูกค้าส่วนใหญ่ และเป็นร้านขายอัญมณีออนไลน์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์นี้ประสบผลสำเร็จ คือ เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ มีการรับรองคุณภาพของสินค้า มีการจัดส่งสินค้าที่มีความเร่งด่วนผ่าน FedEx และจะไม่ทำให้สินค้ามีความชำรุด ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพของสินค้า ลูกค้าสามารถคืนสินค้าและรับเงินคืน ซึ่ง เป็นนโยบาย “ไม่ถามเหตุผลใดๆ เมื่อมีการคืนสินค้าจากลูกค้า” ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า

แหล่งอ้างอิง
http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Others/eCommerce/Pages/eCommerce.aspx
http://amnui.spaces.live.com/Blog/cns!99DC8FF79A3D160E!187.entry
http://oxygen.readyplanet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=419543&Ntype=19
http://202.28.94.55/web/322161/2551/001/g18/E-commerce%20web/page/index10.html
http://www.pawoot.com/node/197

รายชื่อผู้จัดทำ
นางสาว อังศุพัชร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 52130363
นาย ภาณุพงศ์ แฝงเพ็ชร 52430652วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553